ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกเป็นวิธีแก้ปัญหาใหม่ของการอัดลม เป็นคอนกรีตซีเมนต์ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลึกกว่าคอนกรีตซีเมนต์แบบดั้งเดิม นวัตกรรมนี้คาดว่าจะลดรอยเท้าคาร์บอนของการก่อสร้างได้ถึง 60%

นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสามารถใช้ได้กับอาคารทุกประเภท จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับความนิยมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการลดต้นทุนการก่อสร้าง

มีการคิดค้นซีเมนต์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นมิตรกับคาร์บอนมากจนสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการก่อสร้างได้

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นวิธีแก้ปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขนาดใหญ่ของการก่อสร้าง มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลึกกว่าคอนกรีตที่มีซีเมนต์ ซึ่งหมายถึงการปล่อย CO2 น้อยลงในระยะยาว นอกจากนี้ยังใช้น้ำน้อยลงซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกของเรา

ปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคอนกรีต มีคาร์บอเนตที่สูงกว่าคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์และสามารถใช้งานได้หลากหลาย

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับคอนกรีตคือชนิดของสารยึดเกาะที่ใช้ คอนกรีตใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในขณะที่ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกใช้เอมีน (NH4) และน้ำเป็นสารยึดเกาะ

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกยังมีกำลังรับแรงอัดที่สูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น สะพานหรืออาคาร

นวัตกรรมนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการก่อสร้าง