ระบบ UAM

ระบบ UAM เป็นแนวคิดแท็กซี่บินได้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับเมือง เป็นเครื่องบินขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ซึ่งมีใบพัดสี่ใบพัดที่สามารถบินได้ไกลถึง 10,000 ฟุต ระบบ UAM สามารถรองรับผู้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 5 คน และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

การสาธิต UAM ดำเนินการในเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลมีแผนที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ภายในปี 2020 การทดลองนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งนวัตกรรมในระบบขนส่งและอุตสาหกรรมอื่นๆ

ระบบ Urban Air Mobility เป็นระบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถใช้บริการแท็กซี่ทางอากาศได้ทุกที่ เป็นระบบที่จะมีเครือข่ายของตัวเองและสามารถบินได้ในน่านฟ้าควบคุม

การสาธิต UAM จัดขึ้นที่กรุงโซลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถแท็กซี่ทางอากาศสามารถบินได้ในน่านฟ้าที่มีการควบคุมได้อย่างไรและสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างไร

เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในด้านนวัตกรรมและการทดลองนี้เป็นเพียงข้อพิสูจน์เพิ่มเติมถึงความสำเร็จของพวกเขา

เกาหลีใต้ได้ทดลองกับแนวคิดเรื่องแท็กซี่บินได้ตั้งแต่ปีนี้ พวกเขาได้คิดค้นแนวคิดใหม่สำหรับแท็กซี่ทางอากาศที่เรียกว่า UAM

ระบบ UAM เป็นระบบการเคลื่อนย้ายทางอากาศในเมืองซึ่งใช้ในการขนส่งผู้คนและสินค้าในเมืองโซล เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ภาคพื้นดิน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงสี่คนด้วยความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. ระบบ UAM ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและจะสามารถหลีกเลี่ยงการชนได้โดยใช้เซ็นเซอร์ออนบอร์ดและเทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์

การทดลองนี้เป็นการตอบสนองต่อปัญหาการจราจรที่เพิ่มขึ้นในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้